O onemocnění
Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů, kterým člověk vnímá svět okolo sebe. Asi 80 % všech informací z okolí získáváme
prostřednictvím zraku jako elektromagnetické záření, které se transformuje na nervové signály. O přijímání a zpracování vizuálních informací
se v každém oku stará více než 100 milionů receptorových buněk (tyčinek a čípků) v sítnici a asi 1,6 milionu nervových vláken spojujících sítnici s mozkem.

Onemocnění zraku
VPMD